UBND xã Nam Điền thông báo công khai chủ sử dụng, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất, đối tượng cs, nhân khẩu trong đền bù Dự án cao tốc Bắc - Nam (theo file đính kèm dưới đây) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 8/8/2022 đến hết ngày 22/8/2022. Mọi tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị xin liên hệ Đ/c Thơ - công chức Địa chính - TNMT xã Nam Điền trước ngày 23/8/2022.

BBT

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.787
    Online: 6