Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh vừa có Thông báo số 264/TB-ĐGTrT ngày 02/8/2021 về đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu quy hoạch vùng quy hoạch Đìa Lù thôn Nam Lĩnh, xã Nam Điền. UBND xã thông báo để nhân dân có nhu cầu được biết và tham gia đấu giá.

BBT

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 108.078
    Online: 6