THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRƯỢC TUYẾN MỨC ĐỘ 3-4 TẠI SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH

 

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ
bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm
chi phí và thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong giai đoạn dịch
bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Sở Tư pháp khuyến nghị
các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài tỉnh khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính do Sở Tư
pháp cung cấp thực hiện theo một trong các cách thức sau:

1. Nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 đã được Sở Tư pháp công bố (có Quyết định và Danh sách các dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kèm theo). Các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
tại địa chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn.

 - Bước2: Đăng ký tài khoản theo hướng dẫn.

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã tạo, chọn dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 hoặc mức độ 4 (tùy theo thủ tục hành chính yêu cầu), chọn Sở Tư
pháp và chọn thủ tục.

- Bước 4: Khai, đính kèm hồ sơ theo yêu cầu và nộp hồ sơ.

- Bước 5: Nộp tiền phí, lệ phí theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc theo hướng dẫn của Cổng dịch vụ công tỉnh được gửi về email của cá nhân/tổ chức yêu cầu.

    2 Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện đến Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh (số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và đăng ký nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại sau để được hướng dẫn
cụ thể:

-Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp: 02393.881.572.

          - Bà Trần Thị Lân - Công chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC:
0977.822.146.

          - Bà Trần Thị Ngân - Công chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC:
0943.332.488.

           Sở Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

Sở Tư pháp

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 144.567
   Online: 12