Trong 5ngày từ ngày 08-12/8/ 2019 tại Nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn xã đã diễn ra Đại hội chi bộ và Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022

      Đại hội chi bộ và Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các đảng viên và bà con nhân dân được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp Đảng ủy, chính quyền địa phương điều hành các công việc tại các thôn.

      Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 19/KH – ĐU ngày 30/7/2019 – Kế hoạch triển khai Hội nghị bầu trưởng thôn, Đại hội chi bộ, sắp xếp, bố trí người làm nhiệm vụ khác ở thôn nhiệm kỳ 2019 -2022; UBND xã đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD - UBND ngày 19/7/2019 Hướng dẫn quy trình Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Bám sát kế hoạch và trên cơ sở thống nhất giữa Đảng ủy - UBND xã phối hợp với UBMTTQ thảo luận, thống nhất, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn về chỉ đạo, phối hợp với thôn để tìm nhân sự đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

      Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, nên Đại hội chi bộ và Hội nghị bầu trưởng thôn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những người trúng cử là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội chi bộ và Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022


BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 148.781
Online: 8