Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thạch Hà, Kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng và a ninh xã Nam Hương về việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4.

Sáng ngày 13/10/2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Nam Hương đã khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 117 đồng chí đảng viên thuộc đối tượng 4.  

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch UBND xã-Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN khai mạc Lớp bồi dưỡng

Về tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Phi Giao - CHT BCH Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Anh Đào, cán bộ chuyên trách giáo dục quốc phòng BCH Quân sự huyện. ở xã có các đồng chí trong TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, cán bộ, công chức, Trưởng, phó các ngành, đoàn thể, người hoạt động không chuyên trách và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Nam Hương.

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức, nắm vững về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, cơ chế quản lý, điều hành của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh. Phân biệt rõ đối tượng, đối tác và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trên từng lĩnh vực, từng cương vị công tác; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam. Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của kẻ thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và toàn thể Nhân dân.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu 07 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh; Nội dung cơ bản của các văn bản Luật như Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Luật Dân quan tự vệ, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên...

Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng

Các học viên về tham dự Lớp bồi dưỡng đều nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ các nội dung do các đồng chí giảng viên truyền đạt. Qua đó giúp cho các học viên biết vận dụng linh hoạt trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành tiêu chí về Quốc phòng an ninh trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Nam Hương năm 2018.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 144.543
Online: 12