Ngày 28/12/2017, xã Nam Hương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Hồ Văn Nga, Trưởng Công an xã đọc Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Năm 2017 được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Công an huyện, Ban CHQS huyện Thạch Hà; BCH quân sự xã và Ban công an xã Nam Hương đã bám sát kế hoạch đầu năm, triển khai tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt đạt được nhiều kết quả cao.

Đồng chí Trương Việt Hùng - Phó  trưởng công an huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về dự Hội nghị, Đồng chí Trương Việt Hùng - Phó trưởng Công an huyện đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Công an và Quân sự xã Nam Hương năm 2017. Đồng thời giao nhiệm vụ năm 2018 cho hai ngành Quân sự và Công an xã.

Đồng chí Trần Hậu Đức - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Đảng bộ, Chính quyền và ngành Quốc phòng, An ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, giữ vững an ninh, chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đưa xã Nam Hương từng bước hoàn thành các tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 144.570
    Online: 13